fbpx
 

Tehdään ihmisten ja yritysten arkea helpottavia päätöksiä

Tehdään ihmisten ja yritysten arkea helpottavia päätöksiä

Olemme poikkeuksellisen suurten haasteiden edessä – tulevat ajat tarvitsevat parhaat mahdolliset päättäjät ja ennakkoluulottomat visionääriset johtajat. Tulevan Suomen hallituksen on päätöksenteossaan tehtävä ihmisten arkea helpottavaa politiikkaa ja meidän on löydettävä ratkaisuja energia- ja talouskriisin selättämiseksi uusilla innovaatioilla sekä Suomen huoltovarmuuteen panostamalla. 

Energian ja sähkön riittävyys on lähitulevaisuutemme yksi suurimmista ratkaistavista haasteista. Tarvitsemme runsaasti erilaisia uusi innovaatioita ja käytännön ratkaisuja. Meidän tulee turvata huoltovarmuutemme ja maakuntien energiaomavaraisuus. Kaikki suomessa tuotettavat energiaratkaisut on valjastettava käyttöön turve mukaan lukien ilman ideologisia syitä. Myös alasajettaviksi suunniteltujen kivihiilivoimaloiden energiantuotantomuotona tulee käyttää voimaloissa esimerkiksi puupellettiä niiden kokonaan alasajamisen sijaan. Yhtenä ratkaisuna olisi tutkittava myös jokaiseen kaupunkiimme rakennettavat, paikallisesti operoitavat miniydinvoimalat ja niiden luvituksen edistäminen. Ideologian sijaan tarvitsemme näissä asioissa puhdasta maalaisjärkeä.

Liikkumisen kehittämisen ratkaisut ovat myös Suomen energiaomavaraisuudessa tärkeitä ja meidän tulisi luoda uusia suomalaisia innovaatioita liikenteeseen. Tarvitsemme toimivat logistiset yhteydet lakeuksille maalla, merellä ja ilmassa. Erityisesti pohjalaisalueiden raideliikenne ja tieverkkomme tuleekin saattaa vahvoiksi ja hyväkuntoisiksi seuraavan hallituskauden aikana. Se jos mikä on parasta huoltovarmuutta. Itselläni on käytännön kokemusta eri toimialojen yrityshankkeista ja energiaratkaisuista mm. sähköiseen liikkumiseen liittyvien yritystoimintojen ja ratkaisujen kehittämisestä.

Päivän politiikan keskiöön on nostettava myös yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja toimintaedellytysten kehittäminen. Meidän tulee varmistaa toimiville yrityksillemme parhaat mahdolliset olosuhteet ja toimintaympäristö. Tämän teemme kestävällä energia- vero- ja työmarkkinapolitiikalla. Inflaation vaikutus arkeen huolettaa monia kansalaisia. Ihmisten ostovoimaa tuleekin lisätä keventämällä ansiotulo- ja pääomatuloverotustamme siten, että jokaiselle palkansaajalle jäisi nykyistä merkittävästi enemmän palkasta omaan käyttöön.

Tulevien vuosien strategiassamme tulee olla uusien yritysten houkutteleminen pohjalaisalueille, kokonaisverotuksen kevennys, investointien helpotus ja investointikynnyksen madaltaminen. Yritystukia on kohdennettava erityisesti kriisissä oleville toimialoille sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotyöhön. Pohjalaisalueilla seuraavan hallituksen tuleekin turvata erityisesti kriisissä olevan maatalousala ja parantaa sekä tukea maatalousyrittäjien asemaa merkittävästi poliittisin ratkaisuin.

Olen itse toiminut yli kymmenen vuotta yrittäjänä lukusilla eri toimialoilla ja tunnen yrittämisen arjen sekä haasteet. Itselläni on myös vahva vuosien kokemus eri kokoisista yrityshankkeista ja tunnen erinomaisesti Suomen yritysrakenteen sekä erilaiset rahoitusmahdollisuudet sekä yritysten tarpeet käytännön yrittäjäkokemukseni kautta. Tulevan eduskunnan on keskityttävä perusasioihin ja maalaisjärjen käyttöön. Kansanedustajana olen valmis tämän tietotaidon valjastamaan alueemme ja Suomen kehittämiseksi. 

Nyt on entistä tärkeämpää että me päättäjät kykenemme tekemään päätöksiä siltä pohjalta, että ne ovat ihmisten ja yritysten arkea helpottavia ja arjen turvallisuutta lisääviä päätöksiä.

Tommi Mäki, kansanedustajaehdokas, Kokoomus

Yrittäjä, toimitusjohtaja