Kuka on Tommi Mäki? Uuden sukupolven vahva edustajasi ehdolla Pohjanmaan aluevaltuustoon tammikuun 2022 aluevaaleissa. Avointa ja energistä kehittämiseen tähtäävää päätöksentekoa pohjalaisella periksiantamattomuudella, innovatiivisella otteella, arjessa kiinni olevalla tekemisellä ja sisukkuudella. 29- vuotias vaasalainen sarjayrittäjä toimitusjohtaja, Vaasan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen toinen varakansanedustaja. Markkinoinnin ammattilainen ja järjestökentän pioneeri sekä vahva, laajat verkostot omaava vaikuttaja. Pohjalainen sydän sykkii yrittäjähenkeä. Tunnetaan lukuisista projekteista erittäin aikaansaavana ja taitavana kehittäjänä sekä tiiminrakentajana. Kokemusta politiikasta jo yli kahdentoista vuoden ajalta aina paikallistasolta valtakunnan politiikkaan.

Tommi_logo_blue
conversation

Teemat

ALUEVAALIEN KÄRKITEEMANI TAMMIKUU 2022:


1. Rakennetaan Pohjanmaan hyvinvointialueesta Suomen vetovoimaisin ja turvallisin alue. Tämän saavutamme luomalla alueellemme Suomen parhaan ja monipuolisimman sekä asiakaslähtöisen turvallisuus- ja terveydenhuollon palveluverkoston yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten sekä yhdistystoimijoiden kesken. Työssä tulee valjastaa mukaan kaikki palveluntarjoajamme. Hoidonsaannin ja pelastustoimen nopeus, asiakaslähtöisyys ja korkea laatu keskiössä.

 

2. Tuodaan modernit työkalut ja digitalisaatio vahvasti mukaan alueemme sotealan ja pelastustoimen palveluihin. Kehitetään hyvinvointialueelle oma mobiiliapplikaatio jonka kautta jokainen voi varata tarvitsemansa palvelut. Kehitetään asiakasystävällinen digitaalinen järjestelmä, jossa asiakas pääsee itse valitsemaan verovaroin katettavan terveydenhuollon palvelunsa yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin väliltä. Asiakasystävällisen järjestelmä, jonka kautta palvelut valitaan ja maksetaan.

 

3. Erityisen kiireellistä kehitystä vaativa sektori on mielenterveyspalveluiden saatavuuden kehittäminen alueellamme kaikissa ikäluokissamme. Tarvitsemme lisää psykologeja ja modernit työkalut mielenterveyspalvelyiden saatavuuden edistämiseksi. Pohjanmaa tarvitsee mielenterveyspalveluiden kehittämissuunnitelman.

 

4. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisellä ennaltaehkäisemme hoidontarpeita. Helposti saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut maksavat itsensä takaisin ja ovat parasta terveydenhoitoa kohottaen alueen ihmisten elämänlaatua. Meidän tulee entisestään kehittää palveluita huomioiden erityisesti Pohjanmaan alueelle vuosien aikana syntynyt kulttuurin ja liikunnan kansainvälisestikin arvostettu erikoisosaaminen.  Ammattitaitoiset yhdistysys- ja yrityskentän toimijat tulee tunnistaa ja osallistaa mukaan ennaltaehkäisevässä liikunta- ja kulttuurityössä entistä vahvemmin Pohjanmaalla.

 

5. Alueemme osaavat yritykset sosiaali- ja terveysalalla sekä turvallisuus- ja pelastusalla tulee huomioida vahvasti hyvinvointialueen päätöksenteossa ja palvelutuotannossa.  Etenkin pienten yritysten ja yhdistysten asema tulee säilyttää vahvana ja esimerkiksi kilpailutukset on tehtävä riittävän pienissä osissa osallistaaksemme ja mahdollistaaksemme pienimpienkin yritysten mukana olemisen palveluntarjonnassa. Tämän ratkaisemme luomalla hyvinvointialueen palveluntarjoajien valintakriteereistä sellaiset, että ne suosivat alueemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä

 

6. Ei oteta maakuntaveroa käyttöön Pohjanmaalla ja harjoitetaan tehokasta taloudenpitoa Pohjanmaalla.  Maakuntaveroa ei tule ottaa käytöön, sen käyttöönotto johtaa väistämättä kokonaisveroasteemme nousuun. Luodaan hyvinvointialueen palvelurakenteista mahdollisimman toimiva olemassa olevin resurssein.

 

YLEISET POLIITTISET KÄRKITEEMANI:

 

Rakennetaan Vaasasta ja Pohjanmaasta tunnettu brändi – tämä työ vaatii vahvaa markkintointi- ja myyntiosaamista sekä oikeat luottamushenkilöt ja päättäjät kaupunkimme kasvoiksi tähän tehtävään. Tarvitsemme vetovoimastrategian.  Vaasan tunnettuvuutta tulee lisätä merkittävästi etenkin suomenkielisen Suomen keskuudessa.

 

Vaasan asukasluku yli 100 000 tavoitteena suurimpien kasvukseskusten ykköskori. Kuntaliitokset ja vahva vetovoima valtteina. Vaasan seutu tarvitsee vahvan ja elävän keskuskaupungin.

 

Matalan kynnyksen liikunta- kulttuuri ja harrastusmahdollisuuksia tulee olla riittävästi saatavilla kaikenikäisille kaikkina vuodenaikoina. Lisää ulkoliikuntapaikkoja ja moderneja liikuntaratkaisuja, joissa käyttäjät luovat sisällön. Esimerkkeinä lähivuosien investointitarpeista tekojäärata ja keskusta-alueen palloiluhalli. Panostuksia kulttuurissa tasokkaaseen sisältöön ja näkyvään toimintaan.

 

Vahvistetaan Vaasan pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja pyritään kasvattamaan yritysten määrää kaupungissa. Kaupungin on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava entistä paremmin pienten ja keskisuurten yritysten merkitys osana kaupungin palveluverkostoa. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa helpotettava ja kannustettava innovointiin sekä investointeihin.

 

Osaaminen kärkeen – koulutuksen
& elinkeinoelämän välistä yhteistyötä syvennettävä kaikilla
koulutusasteilla, jotta saisimme osaavaa työvoimaa ja uusia innovaatioita seudullemme. Opiskelijoille tulee luoda Suomen parhaat opiskeluolot monipuolisilla tukipalveluilla. Kielirajat ylittävää yhteistyötä lisättävä ja  suomenkielisiä sekä ruotsinkielisiä

koulutusorganisaatioitamme pyrittävä yhdistämään.

 

Kunnallisveroastettamme on laskettava nykyisestä. Kaupungin toiminnoissa tulee pyrkiä mahdollisimman matalaan kokonaisveroasteeseen. Verotuloja tulee kerätä kaupunkilaisilta eri muodoissa vain sen verran, kuin todellinen tarve on.

 

Tarinani

Olen 29- vuotias yrittäjä, järjestövaikuttaja ja toiminnan mies Pohjanmaalta. Tällä hetkellä työskentelen osakkaana lukuisissa eri toimialojen yrityksissä. Näihin lukeutuvat mm. tapahtuma-ja managerointialan yritys, tapahtumabrändejä omistava yritys, ravintola-alan yritys, kiinteistöyhtiö, maahantuontialan yritys sekä huoltoasematoimintaa harjoittava yritys. Toimenkuvaani kuuluu mm. yritysten kehittäminen sekä johto, brändäys ja markkinointi sekä hallitustoiminta. Politiikkani pohjautuu käytännön arjen tekemiseen ja käytännönläheisiin päätöksiin.

Vaikuttajana, järjestötoimijana, yrittäjänä ja runsaasti vapaaehtoistyötä tehneenä olen ollut etuoikeutettu saadessani kohdata eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Olen aina halunnut kuunnella ihmisiä ja kehittää ihmisten ajatusten pohjalta omaa toimintaani ja omia mielipiteitäni. Kentän ääni on ollut minulle aina se tärkein ääni. Ihmisten kuunteleminen on ollut minulle aina tärkeää. Kokemukseni ja verkostojeni kautta tunnen käytännön arjessa kiinni olevan tekemisen ja yrittämisen laajasti eri toimialoilta.

Uutiset ja artikkelit

Kuulumisia ja uutisia kampanjoistani