Kuka on Tommi Mäki? Uuden sukupolven vahva edustajasi ehdolla jatkokaudelle Vaasan kaupunginvaltuustoon. Avointa ja energistä kehittämiseen tähtäävää päätöksentekoa pohjalaisella periksiantamattomuudella, innovatiivisella otteella, arjessa kiinni olevalla tekemisellä ja sisukkuudella. 29- vuotias vaasalainen sarjayrittäjä toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen toinen varakansanedustaja. Markkinoinnin ammattilainen ja järjestökentän pioneeri sekä vahva, laajat verkostot omaava vaikuttaja. Pohjalainen sydän sykkii yrittäjähenkeä. Tunnetaan lukuisista projekteista erittäin aikaansaavana ja taitavana kehittäjänä sekä tiiminrakentajana. Kokemusta politiikasta jo yli kahdentoista vuoden ajalta aina paikallistasolta valtakunnan politiikkaan.

Tommi_logo_blue
conversation

Teemat

Rakennetaan Vaasasta ja Pohjanmaasta tunnettu brändi – tämä työ vaatii vahvaa markkintointi- ja myyntiosaamista sekä oikeat luottamushenkilöt ja päättäjät kaupunkimme kasvoiksi tähän tehtävään. Tarvitsemme vetovoimastrategian.  Vaasan tunnettuvuutta tulee lisätä merkittävästi etenkin suomenkielisen Suomen keskuudessa.

 

Vaasan asukasluku yli 100 000 tavoitteena suurimpien kasvukseskusten ykköskori. Kuntaliitokset ja vahva vetovoima valtteina. Vaasan seutu tarvitsee vahvan ja elävän keskuskaupungin.

 

Matalan kynnyksen liikunta- kulttuuri ja harrastusmahdollisuuksia tulee olla riittävästi saatavilla kaikenikäisille kaikkina vuodenaikoina. Lisää ulkoliikuntapaikkoja ja moderneja liikuntaratkaisuja, joissa käyttäjät luovat sisällön. Esimerkkeinä lähivuosien investointitarpeista tekojäärata ja keskusta-alueen palloiluhalli. Panostuksia kulttuurissa tasokkaaseen sisältöön ja näkyvään toimintaan.

 

Vahvistetaan Vaasan pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja pyritään kasvattamaan yritysten määrää kaupungissa. Kaupungin on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava entistä paremmin pienten ja keskisuurten yritysten merkitys osana kaupungin palveluverkostoa. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa helpotettava ja kannustettava innovointiin sekä investointeihin.

Osaaminen kärkeen – koulutuksen
& elinkeinoelämän välistä yhteistyötä syvennettävä kaikilla
koulutusasteilla, jotta saisimme osaavaa työvoimaa ja uusia innovaatioita seudullemme. Opiskelijoille tulee luoda Suomen parhaat opiskeluolot monipuolisilla tukipalveluilla. Kielirajat ylittävää yhteistyötä lisättävä ja  suomenkielisiä sekä ruotsinkielisiä

koulutusorganisaatioitamme pyrittävä yhdistämään.

 

Kunnallisveroastettamme on laskettava nykyisestä. Kaupungin toiminnoissa tulee pyrkiä mahdollisimman matalaan kokonaisveroasteeseen. Verotuloja tulee kerätä kaupunkilaisilta eri muodoissa vain sen verran, kuin todellinen tarve on.

 

Tarinani

Olen 29- vuotias yrittäjä, järjestövaikuttaja ja toiminnan mies Pohjanmaalta. Tällä hetkellä työskentelen osakkaana lukuisissa eri toimialojen yrityksissä. Näihin lukeutuvat mm. tapahtuma-ja managerointialan yritys, tapahtumabrändejä omistava yritys, ravintola-alan yritys, kiinteistöyhtiö, maahantuontialan yritys sekä huoltoasematoimintaa harjoittava yritys. Toimenkuvaani kuuluu mm. yritysten kehittäminen sekä johto, brändäys ja markkinointi sekä hallitustoiminta. Politiikkani pohjautuu käytännön arjen tekemiseen ja käytännönläheisiin päätöksiin.

Vaikuttajana, järjestötoimijana, yrittäjänä ja runsaasti vapaaehtoistyötä tehneenä olen ollut etuoikeutettu saadessani kohdata eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Olen aina halunnut kuunnella ihmisiä ja kehittää ihmisten ajatusten pohjalta omaa toimintaani ja omia mielipiteitäni. Kentän ääni on ollut minulle aina se tärkein ääni. Ihmisten kuunteleminen on ollut minulle aina tärkeää. Kokemukseni ja verkostojeni kautta tunnen käytännön arjessa kiinni olevan tekemisen ja yrittämisen laajasti eri toimialoilta.

Uutiset ja artikkelit

Kuulumisia ja uutisia kampanjoistani