fbpx
Tommi_logo_blue

Työtä, elinvoimaa ja elämyksiä yli maakuntarajojen. Uuden sukupolven edustajasi ehdolla pohjalaisten kansanedustajaksi. Kehittämiseen tähtäävää päätöksentekoa pohjalaisella periksiantamattomuudella, innovatiivisella otteella, arjessa kiinni olevalla tekemisellä ja sisukkuudella 31- vuotias vaasalainen sarjayrittäjä toimitusjohtaja, Vaasan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Kokoomuksen toinen varakansanedustaja. Elinkeinoelämän ammattilainen ja järjestökentän pioneeri sekä vahva, laajat verkostot omaava vaikuttaja. Pohjalainen sydän sykkii yrittäjähenkeä. Tunnetaan lukuisista projekteista erittäin aikaansaavana ja taitavana kehittäjänä sekä tiiminrakentajana. Kokemusta politiikasta jo yli viidentoista vuoden ajalta aina paikallistasolta valtakunnan politiikkaan. Tärkeimpiä arvojani ovat ahkeruus, yksilönvapaus ja luottamus

Tarinani

Olen 31- vuotias yrittäjä, järjestövaikuttaja ja toiminnan mies Pohjanmaalta. Tällä hetkellä työskentelen osakkaana lukuisissa eri toimialojen yrityksissä. Näihin lukeutuvat mm. tapahtuma-ja managerointialan yritys, tapahtumabrändejä omistava yritys, ravintola-alan yritys, kiinteistöyhtiö, maahantuontialan yritys sekä huoltoasematoimintaa harjoittava yritys. Toimenkuvaani kuuluu mm. yritysten kehittäminen, operatiivinen johtaminen, brändäys ja markkinointi sekä hallitustoiminta. Politiikkani pohjautuu käytännön arjen tekemiseen ja käytännönläheisiin päätöksiin.

Vaikuttajana, järjestötoimijana, yrittäjänä ja runsaasti vapaaehtoistyötä tehneenä olen ollut etuoikeutettu saadessani kohdata eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Olen aina halunnut kuunnella ihmisiä ja kehittää ihmisten ajatusten pohjalta omaa toimintaani ja omia mielipiteitäni. Kentän ääni on ollut minulle aina se tärkein ääni. Ihmisten kuunteleminen on ollut minulle aina tärkeää. Kokemukseni ja verkostojeni kautta tunnen käytännön arjessa kiinni olevan tekemisen ja yrittämisen laajasti eri toimialoilta.

conversation

Teemat

Eduskuntavaalien kärkiteemani 2023:

Tarvitsemme moderneja, kokoluokaltaan merkittäviä ja innovatiivisia yhteistyöhankkeita maakuntiemme välille pohjalaismaakuntiin. Tässä työssä koen, että minulla on käytännön tekemisen, vahvojen neuvottelutaitojen ja laajojen verkostojen avulla erinomaiset edellytykset toimia Kokoomuksessa alueemme vahvana ja uskottavana lobbaajana laajasti niin Etelä-Pohjanman, Keski-Pohjanmaan kuin Pohjanmaankin aluetta edustaen. Aikaisemmin aloitettua kehitysyhteistyötä Pohjoismaisella tasolla tulee jatkaa entisestään vahvemmin ja yhteistyöhön osallistettava Vaasan lisäksi Seinäjoen ja Kokkolan alueet voimakkaammin. Rakennetaan Pohjanmaasta tunnettu ja houkutteleva brändi – tämä työ vaatii vahvaa markkintointi- ja myyntiosaamista sekä oikeat luottamushenkilöt ja päättäjät kasvoiksi tähän tehtävään. Tarvitsemme vetovoimastrategian. Pohjalaismaakuntien tunnettuvuutta tulee lisätä merkittävästi etenkin muun Suomen ja maailman länsimaiden keskuudessa. Tarvitsemme toimivat logistiset yhteydet lakeuksille maalla, merellä ja ilmassa. Erityisesti pohjalaisalueiden raideliikenne ja tieverkkomme tulee saattaa
vahvoiksi seuraavan hallituskauden aikana. Olen toiminut politiikassa jo yli viidentoista vuoden ajalta aina paikallistasolta valtakunnan politiikkaan. Olen valmis uuden sukupolven kansanedustajana antamaan vuosien varrella keräämäni tietotaidon, neuvottelutaidot, laajat verkostoni ja käytännön osaamiseni siihen hetkeen, jossa alamme yhdessä rakentaa nykyisille ja tuleville sukupolville parhaat edellytykset asua, työskennellä, kouluttautua ja harrastaa. Olen valmis toimimaan vahvana ja sitkeänä pohjalaismaakuntien edunvalvojana  puolustaen ja kehittäen aluettamme kaikissa tilanteissa.

Ihmisten ostovoimaa tulee lisätä siten, että jokaiselle palkansaajalle ja eläkeläisille jäisi nykyistä merkittävästi enemmän palkasta ja eläkkeestä omaan käyttöön. Tämän toteutamme keventämällä palkkaverotustamme merkittävästi. Tällä ratkaisulla kasvatamme myös laajasti suomalaisten nettovarallisuutta. Tämä on parasta tukea kaikille perheillemme.

Tehdään ihmisten arkea helpottavaa energiapolitiikkaa, jolla autamme ihmisten tilannetta mm kasvaneiden sähkölaskujen osalta. Energian ja sähkön riittävyys on lähitulevaisuutemme yksi suurimmista ratkaistavista haasteista. Tarvitsemme runsaasti erilaisia uusi innovaatioita ja käytännön ratkaisuja. Meidän tulee turvata huoltovarmuutemme ja maakuntien energiaomavaraisuus. Kaikki suomessa tuotettavat energiaratkaisut on valjastettava käyttöön turve mukaanlukien ilman ideologisia syitä. Myös alasajettaviksi suunniteltujen kivihiilivoimaloiden energiantuotantomuotona tulee käyttää voimaloissa esimerkiksi puupellettiä niiden kokonaan alasajamisen sijaan. Yhtenä ratkaisuna olisi tutkittava myös jokaiseen kaupunkiimme rakennettavat, paikallisesti operoitavat miniydinvoimalat ja niiden luvituksen edistäminen. Ideologian sijaan tarvitsemme näissä asioissa puhdasta maalaisjärkeä.

Kriisin hetkillä ongelmissa olevat kansalaiset ja yritykset tarvitsevat valtiolta myös rahallisen tuen. Liikkumisen ratkaisut myös Suomen energiaomavaraisuudessa tärkeitä, luodaan uusia suomalaisia innovaatioita liikenteeseen. Itselläni on kokemusta eri toimialojen yrityshankkeista ja energiaratkaisuista mm. sähköiseen liikkumiseen liittyvien yritystoimintojen ja ratkaisujen kehittämisestä sekä akkuteknologioihin liittyvästä kehittämisestä. 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisellä ennaltaehkäisemme myös hoidontarpeita. Helposti saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut maksavat itsensä takaisin ja ovat parasta terveydenhoitoa kohottaen alueen ihmisten elämänlaatua. Arjen keskelle jokainen meistä tarvitsee elämyksiä ja hetkiä, jolloin voimme yhdessä läheistemme kanssa unohtaa arjen murheet. Meidän tulee entisestään kehittää palveluita huomioiden erityisesti pohjalaisalueille vuosien aikana kehittynyt kulttuurin ja liikunnan kansainvälisestikin arvostettu erikoisosaaminen. Ammattitaitoiset yhdistys- ja yrityskentän toimijat tulee tunnistaa ja osallistaa mukaan ennaltaehkäisevässä liikunta- ja kulttuurityössä entistä vahvemmin pohjalaismaakunnissa. Seuratyöntekijöien arvokas vapaaehtoisetyö tulee tunnistaa ja antaa tälle tärkeälle työlle tunnustusta. Lobataan alueellemme uusia ja moderneja liikuntatiloja ja -alustoja, joiden sisällön tekevät kaupungin asukkaat itse tiloja käyttämällä. Tällaiset investoinnit eivät kuormita kaupungin taloutta suuresti. Vastaavia matalan kynnyksen liikuntatiloja ovat paitsi tekojääratkaisut, myös suositut kuntoportaat, ulkokuntosalit, monitoimihallit ja vaikkapa nuorten skeittiparkit.  Yhtenä konkreettisena tekona voisimme edistää uudenlaista seuratukimallia, jossa seuroissa toimivia puoliammattilaisia aikuisia voitaisiin palkata  liikuntaseurojen juniorityötä koordinoimaan. Tämä olisi konkreettinen kehitysajatus vapaaehtoisisten vähenevistä määristä kamppaileville liikuntaseuroillemme. Rakennetaan kulttuuri- liikunta- ja hyvinvointipalveluiden yhteinen strategia pohjalaisalueiden välille. Olen toiminut vuosien aikana lukuisissa liikuntaa ja kulttuuritoimintaa edistävissä yhdistyksissä vastuutehtävissä. Olen myös itse harrastanut lukuisia eri liikuntalajeja keihäänheitosta pesäpalloon, tennikseen ja salibandyyn. Olen mm. toiminut merkittävän salibandyseura Ilmajoen Salibandy RY:n puheenjohtajana, Koskenkorvan Urheilijat superpesisjoukkueen varapuheenjohtajana, Elävän musiikin yhdistyksissä sekä muissa eri luottamustehtävissä. Tunnen yhdistysten ja harrastustoiminnan merkityksen hyvin oman kokemukseni ja yhdistystaustani kautta ja minulla on laajat verkostot pohjalaisalueilla eri seuroihin ja yhdistyksiin. Pystyn kansanedustajana toimimaan alueemme seuraväen vahvana puolestapuhujana 

Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja erityisesti kasvatusalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Meidän tulee vahvistaa korkeakoulujemme autonomiaa ja pohjalaisedustajina puolustettava pohjalaismaakuntien korkeakouluja sekä niiden asemaa kansallisesti.

Rakennetaan yritysten ja koulutuksen välille entistä toimivampi yhteistyö ja osallistetaan opiskelijoita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työelämään. Erityisesti oppisopimuskoulutus ammatillisessa koulutuksessa sisältää paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Jatkuvaan, koko elämän kestävään oppimiseen on tulevaisuudessa satsattava huomattavasti enemmän, että pysymme maailman kärkimaiden joukossa osaamista mitattaessa. Työelämässä oleville tulisi luoda uusi malli, joka kannustaa työntekijöitä myös omaehtoiseen kouluttautumiseen. Ratkaisu voisi olla jokaiselle työssäkäyvälle kahden vuoden välein jaettava koulutusseteli, jonka työntekijä voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin, esimerkiksi kielten tai oman ammatillisen osaamisen lisäopiskeluun Suomessa tai kansainvälisellä koulutusmarkkinalla. Tämä seteli ei tulisi yritysten maksettavaksi, vaan otettaisiin nykyisestä koulutuksen kokonaisbudjetista.

Opiskelijoiden työllistymistä tulee edesautettaa ja opiskelijoiden ääni on saatava kuuluviin kaikilla asteilla päätöksenteossa. Tarvitsemme aktiivisen keskustelun yritysten, korkeakoulujen ja päättäjien välille luodaksemme ilmapiirin ja yhteisön, jossa opiskelijat saadaan työllistymään välittömästi valmistuttuaan, ja jo opintojen aikana. Itselläni on vankka kokemus koulutuspolitiikasta sen eri tasoilta. Olen työskennellyt lukuisissa erilaisissa opetusmaailman organisaatioissa luottamus- ja kehitystehtävissä. Toimin Vaasan ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen jäsenenä neljä vuotta. Lisäksi olen toiminut opiskelijakuntien puheenjohtajana eri koulutuksen tasoilla, mm. lukiossa. Olen toiminut lisäksi mm. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtajana sekä koulutuspoliittisena vastaavana. Tunnen käytännön oman kokemuksen kautta toisen asteen ja korkeakoulutuksen tärkeän merkityksen alueillemme sekä niiden kehitystarpeet.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla läheltä ja helposti saatavilla kaikenikäisille riittävän nopealla aikataululla. Liian pitkät jonot tulee pystyä purkamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Tässä työssä meidän tulee valjastaa sotealan yrityksen jonoja purkamaan esimerkiksi palauttamalla Kela-korvaus ja / tai lisäämällä palvelusetelin käyttöä kaikille kansalaisille. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen kaikille kansalaisille.

Jokaisen tulee voida luottaa siihen, että Suomessa on turvallista elää, asua, liikkua ja työskennellä. Meidän tulee varmistaa turvallisuuden tunne suomalaisille vahvistamalla kansallista turvallisuutta riittävillä resursoinneilla. Tarvitsemme tulevaa länsimaista NATO-yhteistyötä ja sen kehittämistä edistämään uskottavat maanpuolustusta tuntevat ja maanpuolustushenkiset edustajat. Reserviupseerina ja reservin sotilaspoliisijoukkueen johtajana tiedän turvallisuuden ja puolustusvoimien sekä puolustusyhteistyön merkityksen sekä turvallisuuden tunteen merkityksen ihmisten arjessa. Olen erittäin vahvasti kiinnostunut osallistumaan ja kehittämään Suomen tulevaa NATO- yhteistyötä länsimaiden kanssa. On tehtävä töitä joukko-osaston, NATO- joukkojen ja myös Suomen puolustusvoimien armeijan sijoittamiseksi pohjalaismaakuntien alueelle. Myös poliisin resursseja tulee lisätä nykyisestä Suomessa. Lisääntynyt nuorisorikollisuus Suomessa on hälyttävää ja meidän tulee löytää kasvaviin ongelmiin ratkaisut ennaltaehkäisevällä työllä sekä tarvittaessa myös rangaistuksia koventamalla.

Meidän tulee varmistaa toimiville yrityksillemme parhaat mahdolliset olosuhteet ja toimintaympäristö. Tämän teemme kestävällä energia- vero- ja työmarkkinapolitiikalla. Lähitulevaisuuden suurimpia haasteita on inflaation vaikutus kansalaisten arkeen, tämä huolettaa monia. Ihmisten ostovoimaa tuleekin lisätä keventämällä ansiotulo- ja pääomatuloverotustamme siten, että jokaiselle palkansaajalle jäisi nykyistä merkittävästi enemmän palkasta omaan käyttöön.  Tulevina vuosina keskiöön on myös nostettava uusien yritysten houkuttelu alueellemme, Suomen kokonaisverotuksen kevennys, investointien helpotus ja investointikynnyksen madaltaminen yrityksille. Yritystukia on kohdennettava erityisesti kriisissä oleville toimialoille sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotyöhön. Pohjalaisalueilla seuraavan hallituksen tulee turvata erityisesti kriisissä olevan maatalousala ja parantaa sekä tukea maatalousyrittäjien asemaa. Maatalouden ja ruoantuotannon aseman varmistamalla kohotamme myös kansallista huoltovarmuuttamme.

Sosiaaliturva kaikessa muodossaan pois työnantajien harteilta valtiolle ja toteutetaan paikallisen sopimisen sekä työehtosopimusten remontti. Paikallinen sopiminen koskemaan kaikkia yrityksiä, eikä vain niitä, joiden kohdalla työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tämän sallineet. Tehdään työehtosopimuksesta työntekijän oikeus, jota saa noudattaa tai sopia toisin. Palautetaan ansiosidonnaisen työssäoloehto 12 kuukauteen, lyhennetään ansiosidonnaisen kestoa 200 päivällä ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva. Perintö- ja lahjavero poistettava mm. sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi.

Olen itse toiminut yli kymmenen vuotta yrittäjänä lukusilla eri toimialoilla ja tunnen yrittämisen arjen sekä haasteet. Itselläni on myös vahva vuosien kokemus eri kokoisista yrityshankkeista ja tunnen erinomaisesti Suomen yritysrakenteen sekä erilaiset rahoitusmahdollisuudet sekä yritysten tarpeet käytännön yrittäjäkokemukseni kautta.

 

 

Tarvitsemme toimivat logistiset yhteydet pohjalaisalueille maalla, merellä ja ilmassa. Erityisesti raideliikennettä tulee kehittää sekä yhteyksiä lisätä ja tieverkkomme tulee kunnostaa merkittävästi paremmaksi seuraavalla hallituskaudella. Laivayhteyttämme Vaasan ja Uumajan välillä tulee tukea vahvasti ja seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa kiinteä siltayhteys pohjalaisalueilta Ruotsiin. Tämä kohottaisi koko seutumme arvoa merkittävästi.

Sosiaaliturva kaikessa muodossaan pois työnantajien harteilta valtiolle ja toteutetaan paikallisen sopimisen sekä työehtosopimusten remontti. Paikallinen sopiminen koskemaan kaikkia yrityksiä, eikä vain niitä, joiden kohdalla työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tämän sallineet. Tehdään työehtosopimuksesta työntekijän oikeus, jota saa noudattaa tai sopia toisin. Palautetaan ansiosidonnaisen työssäoloehto 12 kuukauteen, lyhennetään ansiosidonnaisen kestoa 200 päivällä ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva.

Kunnallispoliittiset teemani - Vaasa:

Tämä työ vaatii vahvaa markkintointi- ja myyntiosaamista sekä oikeat luottamushenkilöt ja päättäjät kaupunkimme kasvoiksi tähän tehtävään. Tarvitsemme vetovoimastrategian.  Vaasan tunnettuvuutta tulee lisätä merkittävästi etenkin suomenkielisen Suomen keskuudessa.

Tavoitteena suurimpien kasvukseskusten ykköskori. Kuntaliitokset ja vahva vetovoima valtteina. Vaasan seutu tarvitsee vahvan ja elävän keskuskaupungin.

Lisää ulkoliikuntapaikkoja ja moderneja liikuntaratkaisuja, joissa käyttäjät luovat sisällön. Esimerkkeinä lähivuosien investointitarpeista tekojäärata ja keskusta-alueen palloiluhalli. Panostuksia kulttuurissa tasokkaaseen sisältöön ja näkyvään toimintaan.

Kaupungin on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava entistä paremmin pienten ja keskisuurten yritysten merkitys osana kaupungin palveluverkostoa. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa helpotettava ja kannustettava innovointiin sekä investointeihin.

Koulutuksen & elinkeinoelämän välistä yhteistyötä syvennettävä kaikilla koulutusasteilla, jotta saisimme osaavaa työvoimaa ja uusia innovaatioita seudullemme. Opiskelijoille tulee luoda Suomen parhaat opiskeluolot monipuolisilla tukipalveluilla. Kielirajat ylittävää yhteistyötä lisättävä ja  suomenkielisiä sekä ruotsinkielisiä koulutusorganisaatioitamme pyrittävä yhdistämään.

Kaupungin toiminnoissa tulee pyrkiä mahdollisimman matalaan kokonaisveroasteeseen. Verotuloja tulee kerätä kaupunkilaisilta eri muodoissa vain sen verran, kuin todellinen tarve on.

Uutiset ja artikkelit

Kuulumisia ja uutisia kampanjoistani

Somesta