fbpx
 

Nostetaan koulutuksen tasoa – kestävällä tavalla

Nostetaan koulutuksen tasoa – kestävällä tavalla

Meidän tulee nostaa Suomessa koulutuksen tasoa panostamalla sivistykseen – kestävällä tavalla. Vain siten pysymme maailman kärkimaiden joukossa jatkossakin. Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja erityisesti kasvatusalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Meidän tulee vahvistaa korkeakoulujemme autonomiaa ja pohjalaisedustajina puolustettava pohjalaismaakuntien korkeakouluja sekä niiden asemaa kansallisesti. 

Rakennetaan yritysten ja koulutuksen välille entistä toimivampi yhteistyö ja osallistetaan opiskelijoita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työelämään. Erityisesti oppisopimuskoulutus ammatillisessa koulutuksessa sisältää paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 

Jatkuvaan, koko elämän kestävään oppimiseen on tulevaisuudessa satsattava huomattavasti enemmän, että pysymme maailman kärkimaiden joukossa osaamista mitattaessa. Työelämässä oleville tulisi luoda uusi malli, joka kannustaa työntekijöitä myös omaehtoiseen kouluttautumiseen. Ratkaisu voisi olla jokaiselle työssäkäyvälle kahden vuoden välein jaettava koulutusseteli, jonka työntekijä voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin, esimerkiksi kielten tai oman ammatillisen osaamisen lisäopiskeluun Suomessa tai kansainvälisellä koulutusmarkkinalla. Tämä seteli ei tulisi yritysten maksettavaksi, vaan otettaisiin nykyisestä koulutuksen kokonaisbudjetista. Idean tarkoitus on, että myös työelämässä olisi mahdollisimman sujuvaa, nopeaa ja vaivatonta lisäkouluttautua esimerkiksi opistojen ja korkeakoulujen kurseeilla.

Opiskelijoiden työllistymistä tulee edesautettaa ja opiskelijoiden ääni on saatava kuuluviin kaikilla asteilla päätöksenteossa. Tarvitsemme aktiivisen keskustelun yritysten, korkeakoulujen ja päättäjien välille luodaksemme ilmapiirin ja yhteisön, jossa opiskelijat saadaan työllistymään välittömästi valmistuttuaan, ja jo opintojen aikana.  Itselläni on vankka kokemus koulutuspolitiikasta sen eri tasoilta. Olen työskennellyt lukuisissa erilaisissa opetusmaailman organisaatioissa luottamus- ja kehitystehtävissä. Toimin Vaasan ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen jäsenenä neljä vuotta. Lisäksi olen toiminut mm. opiskelijakuntien puheenjohtajana eri koulutuksen tasoilla, mm. lukiossa. ja ammattikorkeakoulussa. Tunnen käytännön oman kokemuksen kautta toisen asteen ja korkeakoulutuksen tärkeän merkityksen alueillemme sekä koulujen kehitystarpeet.  

Vain koulutukseen ja tuleviin sukupolviimme, arvokkaisiin nuoriimme investoimalla varmistamme sen, että Suomi pysyy jatkossakin osaamisessa maailman kärkimaiden joukossa ja saamme taitavia sekä lahjakkaita uusia yrittäjiä sekä työntekijöitä.

Tommi Mäki, kansanedustajaehdokas, Kokoomus

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Vaasa