fbpx
 

Palautetaan armeijan joukko-osasto pohjalaismaakuntiin ja liitytään NATO:on

Palautetaan armeijan joukko-osasto pohjalaismaakuntiin ja liitytään NATO:on

Suoritin aikanaan asepalvelukseni Kauhavan lentosotakoululla. Saapumiserämme oli yksi
viimeisimpiä Kauhavalla varusmiespalveluksensa suorittaneita. Eräs aamu harjoituksessa oli
erityisen mieleenpainuva, muistan hyvin sen päivän. Keväällä 2012 oli kaunis helmikuinen
talviaamu. Saimme Menkijärvellä käynnissä olevaan harjoitukseen tiedon Kauhavan
lentosotakoulun lakkauttamisesta. Tieto iski kovaa.

Muistan tuolloin sanoneeni, että jonain päivänä palautamme joukko-osaston pohjanmaalle. Tuosta
hetkestä on nyt lähes tasan 10 vuotta. Pitkän ja haastavan, mutta antoisan koulutuksen jälkeen
kotiuduin aikanaan reserviin upseerina ja sotilaspoliisijoukkueen johtajana. Noina vuosina sain
vahvan koulutuksen ja kattavan tietotaidon Suomen maanpuolustuksesta, sen yksityiskohdista ja sen
tarpeista.


Kauhavan lisäksi myös alueemme toinen, Vaasan varuskunta on jo aikaisemmin lakkautettu.
Viime aikoina turvallisuus ja puolustusvoimat on noussut Suomessa politiikan keskiöön – ja
syystäkin. Venäjä on omilla toimillaan tehnyt viimeisten kuukausien aikana selväksi, että idän
suuntaan kohdentuva kaikki poliittinen yhteistoiminta on jäädytetty pitkäksi aikaa, ellei lopullisesti.
Raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on signaali siitä, että NATO-liitos on Suomen ainoa
vaihtoehto ja  liittymishakemus sekä täysi painopiste yhteistyössä lännen ja NATO:n suuntaan
täytyy toimeenpanna välittömästi. Tilanne itänaapurin johdon epävakaassa käyttäytymisessä on
johtanut tilanteeseen, jossa NATO- liittymisprosessi pitää aloittaa heti, yhtenäisenä kansana.
NATO- yhteistyön lisäksi uskottava ja kattava maanpuolustustoiminta ja varusmiespalvelus on
ehdottomasti yksi Suomen turvallisuutta ja kansalaistemme turvallisuuden tunnetta kohottavista
tekijöistä. Puolustusvoimien määrärahoja tullaan nostamaan tuleville vuosille ja myös joukko-
osastojen määrää sekä ennen kaikkea sijaintia on syytä tarkastella uudessa valossa. Tässä
pohjalaisilla on nyt tuhannen taalan paikka ja paljon annettavaa.
Joukko-osaston ja varuskuntatoiminnan sijoittaminen strategisesti länsirannikolle on asia, jonka
puolesta meidän pohjalaisten tulee nostaa esille. Vaasaan, Kokkolaan tai Seinäjoelle sijoitettu
osasto olisi logististen yhteyksien ja geopoliittisen tilanteen kannalta erinomainen ratkaisu myös
tulevaa NATO-yhteistyötä ajatellen. Alueeltamme on suorat meriyhteydet sekä omaa
huoltovarmuutta laivatoiminnan ja satamien myötä. Laajat lakeuksien maa-alueet sekä rannikkoalue
vesistöineen tuovat harjoitustoimintaan niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin mahdollisuuksia.
Luonnollisesti myös alueemme nuoret voisivat näin ollen käydä jälleen varusmiespalveluksensa
lähiseudulla tutussa ympäristössä. Tämä olisi myös tuleville lapsille ja nuorillemme suuri asia.
 
Kannustankin kaikkia pohjalaismaakuntien alueen kuntapäättäjiä ja kiinteistöjä omistavia
yksityishenkilöitä sekä yrityksiä pohtimaan asiaa ja miettimään, löytyisikö alueeltamme
varuskuntatoimintaan sekä joukko-osaston tarkoitukseen sopivia potentiaalisia tiloja sekä maa-
alueita Puolustusvoimien käyttöön. Tulen itse henkilökohtaisesti edistämään tätä asiaa vahvasti
seuraavan vuoden aikana ja olen asiasta suoraan Puolustusministeriöön yhteydessä. Näen aidon
mahdollisuuden ja tarpeen sille, että uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa yksi joukko-osasto
sijoitettaisiin pohjalaismaakuntiin.
 

Joukko-osaston ja varusmiespalveluksen sijoittaminen pohjalaisalueelle tuo samalla myös
merkittävät taloudelliset ja työllistävät vaikutukset. Eri arvioiden mukaan esimerkiksi Kauhavan
Lentosotakoululla oli aikanaan työllistävä vaikutus suoraan ja välillisesti yli 600 työpaikkaan. On
sanomattakin selvää, että pohjalaisalueen varuskunta toisi alueellemme työpaikkojen ja
talousvaikutusten lisäksi turvallisuutta ja uskottavuutta. On myös syytä huomioida alueellemme
mahdollisesti saatava kansainvälinen maalla, merellä ja ilmassa tapahtuva NATO- yhteistoiminta.
Lisäksi kansainväliset turvallisuusinvestoinnit kasvaisivat alueelle Suomen NATO-liitoksen myötä.
NATO- yhteistoiminnan kautta myös alueen profiilia on mahdollista nostaa kansainvälisesti esille,
josta on välillistä hyötyä alueen ekosysteemille ja elinkeinoelämälle laajemminkin.
Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin tarvitsemme poikkeuksellisen rohkeaa ja vahvaa alueemme ja
kansallisen turvallisuuden edun ajamista.


Tommi Mäki, KOK
Reservin upseeri
Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, Vaasa