fbpx
 

Yritykset kuntien hyvinvoinnin peruskivenä

Yritykset kuntien hyvinvoinnin peruskivenä

Suomen yrittäjien 17.11. julkaisema kuntavaaliohjelma kiteyttää upeasti ne yksittäiset asiat, joihin jokaisen kunnan tulisi panostaa kilpailukyvyn ja vahvan elinvoiman saavuttamiseksi. Tuo lappu kannattaa jokaisen poliittisissa tehtävissä toimivan lukea läpi.

Yrittäjät nostaa keskeiseksi mm. sen, että valtuutettujen ja muiden päättäjien tulisi aktiivisesti seurata sitä, millaisia vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on kunnassa toimiviin yrityksiin. Lisäksi kunnissa tulisi pyrkiä vähentämään kunnan yksin omistamien yhtiöiden määrää ja suosimaan sen sijaan enemmän paikallista yrittäjyyttä. Kilpailutuksissa on muistettava etenkin pienet yritykset ja yritykset on saatava mukaan tuottamaan kaupunkirakenteen palveluita. Myös kaavoituksen ja lupapalvelun sujuvuus sekä nopeus auttavat yrityksiä pärjäämään. Elinkeinopolitiikka on kunnan ja yritysten aktiivista vuoropuhelua. Koulutuksen nykyaikaistaminen ja etätöiden mahdollisuuksien tarkastelu laajemmin kunnan toiminnassa nähdään myös suurina mahdollisuuksina.

Vaasan kohdalla tulevaisuutta ajatellen todella merkittävää olisi vahvistaa kaupungin pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja kasvattaa yritysten määrää. Kaupungissa on kourallinen todella isoja, menestyviä kansainvälisiä yrityksiä, jotka kantavat merkittävän vastuun tällä hetkellä verotuloista. Pienten ja keskisuurten yritysten määrää ja niiden asemaa pitää pystyä nostamaan kaupungin kokonais- palvelurakenteessa. Kaupungin kilpaileminen paikallisten yritysten kanssa pitää myös pystyä minimoimaan oikeilla ratkaisuilla.

Kunnissa tulisi ottaa selkeä linjapäätös ja uskallettava rohkeasti ulkoistaa eri tarpeita toimivien yritysten hoidettavaksi sen sijaan, että palveluja ostetaan kaupungin sisällä eri toimialoilta tai perustettavilta kaupungin omilta yhtiöiltä. Rahavirtojen kääntäminen kaupungin sisäisten toimielinten välisen kaupankäynnin sijaan yrityksiin luo positiivisen kierteen ja paikalliset yritykset pystyvät kasvattamaan omaa tulovirtaansa saaden rohkeutta investoida ja kehittää uutta toimintaa kaupunkiin. Tämä näkemys nousee aivan liian harvoin esille päätöksenteossa, sillä kerrannaisvaikutuksia ei kyetä näkemään riittävän laajasti. Nämä vaikutukset ovat yrittäjälle selviä, mutta ne eivät avaudu monelle päättäjälle. Siksi on tärkeää, että kunnissa eri päätöksentekoelimissä on mukana henkilöitä, joilla on käsitys pk- yritysten toiminnasta.

Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava entistä paremmin pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista.

Yritykset luovat toimivan ja hyvinvoivan kunnan peruskiven.