fbpx
 

Vetovoimainen Vaasa liikenneyhteyksien kärjessä

Vetovoimainen Vaasa liikenneyhteyksien kärjessä

Itsellä on ollut tapana sanoa, että silloin kun jotain hyvää tapahtuu niin on syytä muistaa niitä tahoja, joilla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus asiaan. Palataampa siis pari vuotta taaksepäin vuoteen 2018. Tuolloin Kokoomuksen johtama valtiovarainministeriö lisäsi silloiseen valtionbudjettiin Vaasalle osoitettavan kymmenen miljoonaa euroa seudun tulevaisuuden kannalta elintärkeään laivahankkeeseen, joka on nyt siis konkretisoitunut komean Aurora Botnian vesillelaskun myötä. Tämä oli yksittäinen mutta hyvin merkittävä summa 120 miljoonan euron kokonaisinvestoinnissa. On tärkeää antaa kunniaa kaikille alueemme kansanedustajille jokaisesta puolueesta, laivayhtiön hallitukselle, Merenkurkun neuvostolle sekä määrätietoisille valtuustoille niin Vaasassa kuin Uumajassa. On tehty rohkeita ja kauaskatsoisia ratkaisuja hankkeen suhteen. Historiallinen laivapäätös on työvoitto, jossa yhteistyö yli puoluerajojen on ollut koko matkan ajan upeaa niin paikallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. On hienoa, että lähes kaikkien puolueiden edustajat ovat nostaneet asiaa esille tärkeänä hankkeena.

Vaasa on onnistunut upeasti kohottamaan profiiliaan satama- ja laivaliikenteen osalta. Tämä on vaatinut suuria ponnisteluja ja onnistuneita, rohkeitakin investointeja kaupungilta ja seudun toimijoilta. On selvää, että hanke on koko elinkeinoelämälle ja yritykselle yksi lähitulevaisuuden merkittävimmistä logistisista satsauksista. Historiallisen merkittävä päätös nostaa Vaasan Euroopan tasolla uuteen kastiin. Seudun saavutettavuuden tason nosto on tärkeää myös tulevia sukupolvia ajatellen.

Seutujen välisessä kilpailussa logistiikan ja kaupungin saavutettavuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kaupunki tulee olla saavutettavissa niin pitkän- kuin lyhyen matkustamisen kautta. Myös kaupungin sisällä liikkumisen tulee olla toimivaa ja vaivatonta.

Toimivat raide- lento -ja meriliikenne ovat keskeisessä roolissa kasvukseskusten menestymisessä. Tarvitsemme paikallisia ja valtakunnallisia lobbaajia jokaisesta puolueesta edistääksemme seudun vetovoimaa. Työ seudun eteen ei kuitenkaan saa päättyä tähän, vaan meidän tulee jatkossakin lobata voimakkaasti eri hankkeiden ja investointien saamista Pohjanmaan alueelle. Myös aitoa yhteistyötä tulee lisätä maakuntiemme välillä. Yhteistyötä tulee ottaa askel kerrallaan. Vaasan vahva satama- ja meriliikenne tulee nähdä koko laajan alueemme, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan mahdollisuutena. Toimivat yhteydet niin matkustaja- kuin rahtiliikenteessä edesauttavat tärkeiden vientiyritystemme toimintaedellytyksiä, mutta tarjoavat samalla uutta asiakaskuntaa vahvalle matkailualallemme. Vaasalla onkin nyt poikkeuksellisen loistavat edellytykset kohota lähivuosina koko läntisen Suomen logistiseksi risteyskohdaksi ja kohtaamispaikaksi. Vahvan sataman sekä entisestään vahvistuvan laivaliikenteen lisäksi Vaasan lentoasema on todellinen helmi, joka palvelee koko läntistä suomea jo nyt tehokkaasti. Seuraava askel on maakunnan raideliikenteen kehittäminen ja uusien yhteyksien avaaminen. Kunnianhimoinen hanke, joka vaatii yli puoluerajojen vahvaa lobbausta on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liittojen hienon yhteisselvityksen tuloksena syntyneen idena, duoraideyhteyden avaaminen Kokkolasta sekä Seinäjoelta Vaasan lentoaseman kautta aina Vaasan satamaan saakka. Raideliikenteen kehittäminen on luonteva jatkumo vahvan sataman, uuden laivan sekä menestyvän lentokentän tueksi. Vaasan raideliikenteen tason noston toteutuminen ja raideyhteyden vetäminen lentokentän kautta satamaan onkin yksi keskeisiä asioita, joita tulen vahvasti edesauttamaan seuraavan kunnallisvaalikauden aikana Vaasassa.

Vetovoimaiseen Vaasaan tulee olla mahdollisimman helppo liikkua mistä päin maailmaa tahansa. Usein unohdetaan että toimivat liikenneyhteydet palvelevat vahvasti myös toisinpäin – kaupungissa vakituisesti asuvien liikkuminen ja matkailu sekä työmatkojen tekeminen on helpompaa toimivien yhteyksien myötä. Tämä nostaa kaupungin vetovoimaisuutta myös asukkaiden keskuudessa.

Tommi Mäki, KOK

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Vaasa